Wakaty

Komunikat Nr 22/15 - kustosz2015-03-03
Komunikat Nr 21/15 - specjalista ds. administracyjnych2015-02-24
Komunikat Nr 20/15 - pracownik administracyjny2015-02-24
Komunikat Nr 19/15 - zastępca Kierownika Zespołu Domów Studenckich2015-02-09
Komunikat Nr 18/15 - pracownik administracyjny2015-02-09
Komunikat Nr 17/15 - specjalista ds. administracyjnych2015-02-05
Komunikat Nr 16/15 - starszy referent techniczny2015-01-30
Komunikat Nr 14/15 - pracownik administracyjny ds. obsługi targów2015-01-29
Komunikat Nr 15/15 - starszy specjalista naukowo-techniczny2015-01-29
Komunikat Nr 13/15 - pracownik administracyjny do obsługi prawnej projektów naukowo-badawczych2015-01-28
Komunikat Nr 12/15 - pracownik administracyjny2015-01-28
Komunikat Nr 9/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-23
Komunikat Nr 11/15 - hudraulik/monter instalacji sanitarnych2015-01-23
Komunikat Nr 10/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-23
Komunikat Nr 8/15 - pracownik administracyjny2015-01-20
Komunikat Nr 7/15 - pracownik administracyjny2015-01-20
Komunikat Nr 6/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-19
Komunikat Nr 5/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-19
Komunikat Nr 4/15 - Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości2015-01-19
Komunikat Nr 3/15 - kierownik Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu2015-01-19
Komunikat Nr 2/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-16
Komunikat Nr 1/15 - pracownik administracyjny2015-01-09
Komunikat Nr 111/14 - starszy inspektor nadzoru inwestorskiego2014-12-22
Komunikat Nr 110/14 - samodzielny referent ds. finansowych2014-12-19
Komunikat Nr 109/14 - pracownik techniczny2014-12-17
Komunikat Nr 108/14 - pracownik administracyjny (2 etaty)2014-12-17
Komunikat Nr 105/14 - Kierownik Działu Obsługi Programów Krajowych2014-12-12
Komunikat Nr 106/14 - pracownik administracyjny - kierownik dziekanatu2014-12-12
Komunikat Nr 107/14 - pracownik administracyjny2014-12-12
Komunikat Nr 104/14 - pracownik administracyjny2014-12-10
Komunikat Nr 103/14 - pracownik administracyjny2014-12-10
Komunikat Nr 102/14 - pracownik inżynieryjno-techniczny2014-12-05
Komunikat Nr 101/14 - pracownik inżynieryjno-techniczny2014-12-05
Komunikat Nr 100/14 - pracownik administracyjny2014-12-05