Wakaty

Komunikat Nr 35/15 - pracownik administracyjny2015-03-25
Komunikat Nr 34/15 - specjalista ds. administracyjnych2015-03-17
Komunikat Nr 33/15 - pracownik do Centrum Monitoringu2015-03-17
Komunikat Nr 32/15 - kierownik Działu Sanitarnego2015-03-17
Komunikat Nr 28/15 - pracownik gospodarczy2015-03-16
Komunikat Nr 29/15 - elektryk2015-03-16
Komunikat Nr 30/15 - starszy referent administracyjny2015-03-16
Komunikat Nr 31/15 - st.bibliotekarz2015-03-16
Komunikat Nr 24/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny (starszy referent techniczny)2015-03-13
Komunikat Nr 25/15 - pracownik administracyjny (do obsługi projektów)2015-03-13
Komunikat Nr 26/15 - pracownik administracyjny2015-03-13
Komunikat Nr 27/15 - specjalista do utrzymania ruchu systemu energetycznego AGH2015-03-13
Komunikat Nr 23/15 - pracownik administracyjny2015-03-05
Komunikat Nr 22/15 - kustosz2015-03-03
Komunikat Nr 21/15 - specjalista ds. administracyjnych2015-02-24
Komunikat Nr 20/15 - pracownik administracyjny2015-02-24
Komunikat Nr 19/15 - zastępca Kierownika Zespołu Domów Studenckich2015-02-09
Komunikat Nr 18/15 - pracownik administracyjny2015-02-09
Komunikat Nr 17/15 - specjalista ds. administracyjnych2015-02-05
Komunikat Nr 16/15 - starszy referent techniczny2015-01-30
Komunikat Nr 15/15 - starszy specjalista naukowo-techniczny2015-01-29
Komunikat Nr 14/15 - pracownik administracyjny ds. obsługi targów2015-01-29
Komunikat Nr 13/15 - pracownik administracyjny do obsługi prawnej projektów naukowo-badawczych2015-01-28
Komunikat Nr 12/15 - pracownik administracyjny2015-01-28
Komunikat Nr 9/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-23
Komunikat Nr 10/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-23
Komunikat Nr 11/15 - hudraulik/monter instalacji sanitarnych2015-01-23
Komunikat Nr 7/15 - pracownik administracyjny2015-01-20
Komunikat Nr 8/15 - pracownik administracyjny2015-01-20
Komunikat Nr 6/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-19
Komunikat Nr 5/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-19
Komunikat Nr 4/15 - Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości2015-01-19
Komunikat Nr 3/15 - kierownik Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu2015-01-19
Komunikat Nr 2/15 - pracownik inżynieryjno-techniczny2015-01-16
Komunikat Nr 1/15 - pracownik administracyjny2015-01-09